Kreditvurdering

Kredit-vurdering

Flisekompagniet er nu en del af Binodes mest anerkendte og veletablerede kreditvurderingsmodel på markedet. Modellen gør det muligt for os at vise omverdenen, at Flisekompagniet tilhører gruppen af kreditværdige virksomheder i Danmark. Kreditvurderingssystem hjælper dig med at træffe sikre og lønsomme beslutninger.

Med Soliditets kreditvurderingssystem ved man som kunde et helt år i forvejen, om et firma er på vej mod konkurs. Bisnode analyserer regelmæssigt alle insolvente virksomheder. I deres database kan man finde den rating, som virksomheden havde før konkursen. Derigennem kan Bisnode diagnosticere risikoen for, at en virksomhed vil gå konkurs inden for de kommende 12 måneder.

Bisnodes AAA-rating er velkendte symboler, som viser, at Flisekompagniet er en kreditværdig virksomhed, der kan betale sine regninger. Ved at bruge denne kreditværdighed, ønsker vi at skabe tryghed overfor vores kunder og gør det oplagt at vælge os frem for konkurrenten.

FLISEKOMPAGNIET ER VURDERET TIL:

HVAD ER RATING?

Kreditratingen er baseret på oplysninger fra blandt andre Erhvervs- & Selskabsstyrelsen og CVR-registret. Ratingen er en dynamisk og statistisk ekspertmodel, som med udgangspunkt i flere end 2.400 beslutningsregler giver en klar vurdering af en virksomheds kreditværdighed. Som kreditværdig virksomhed, kan man få en af følgende ratings: 

AAA  – Højeste kreditværdighed. For at opnå en AAA (Trippel-A) skal der være tale om en virksomhed med særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser.

AA – Høj kreditværdighed. For at opnå en AA (Dobbelt-A) skal der være tale om en virksomhed med god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. AA er den højeste rating, som en enkeltmandsvirksomhed kan få.

A – Kreditværdig. For at opnå A (Enkelt-A) skal der være tale om en virksomhed med tilstrækkelig evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser.

NY – Nyetableret. Der findes ingen negativ information om virksomhedens betalingsevne. Udviklingen bør følges nøje.

B – Kredit mod sikkerhed. Der er en kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som svag.

C – Kredit frarådes. Der er en høj kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som meget ringe.

IR – ikke fastsat rating. Væsentlig information om virksomheden savnes eller er uaktuel. Banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber o.l. får også denne rating.